top of page

In The Media

Words That Heal: The Profound Influence of Emily Maroutian

Hudson Weekly - December 1, 2023

 

Top 50 Emily Maroutian Quotes

QuoteFancy - December 1, 2023

Emily Maroutian on The Hangout with Star (Live)

95.1 KVCM Radio - November 13, 2022

Emily Maroutian: The Meaning of Life

Excellence Reporter - August 3, 2022

Interview with Emily Maroutian

Quotations Podcast - August 17, 2021

Emotions and Their Link to The Body - Emily Maroutian (Video)

Soul Awakenings with Madiha Sosan - August 12, 2021

Emotions and Their Link to The Body - Emily Maroutian (Podcast)

Soul Awakenings with Madiha Sosan - August 10, 2021

Episode 50: Emily Maroutian on Focus

Quotations Podcast - May 11, 2021

“MY INTENTION FOR MY BOOKS IS TO HELP PEOPLE UNDERSTAND

THEMSELVES BETTER” -EMILY MAROUTIAN

Yerevan State University - April 5, 2019 (English)

«ԻՄ ԳՐՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է ՕԳՆԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ

ՀԱՍԿԱՆԱԼ ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՆՁԸ». ԷՄԻԼԻ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ

Yerevan State University - April 5, 2019 (Armenian)

Be Your Own Meets Emily Maroutian

BeYourOwn.org - April 2, 2019

Հայ գենի զարմանալիորեն արթուն աչքը... (Armenian language only)

Armenian Writers Association Newspaper - April 20, 2018 

Chrissy Metz Shares An Inspiring Message We All Need To Hear

Today - April 15, 2018 

What Message Do You Think Every Woman Should Hear: A Q&A with Emily Maroutian

As Told By Women - March 6, 2018 

Seek Mindfulness: An Interview with Emily Maroutian

The Armenian International Women's Association - Dec 3, 2017

How To Change Negative or Unwanted Beliefs

Collective Evolution - April 1, 2015

Emily Maroutian Gets A Second Opinion

Campus Circle - 1/4/2010

bottom of page